top of page

Ny loggo


Företagets nya loggo är färdigutvecklad! Vid första anblicken ser det ut som en blå våg, men tanken bakom är att det är en ackumulerad normalfördelningskurva (S-kurva) tillsammans med ett C som i controlling.nu. Normalfördelningskurvan stämmer mycket väl överrens med hur budget och cash flow tenderar att utveckla sig över tiden på byggprojekt och blir därför en bra representation för företagets verksamhet.


Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page