NYHETER

January 8, 2020

Controlling.nu nätverket utökas med en ny samarbetspartner i Stockholmsregionen. Notung blir ett bra komplement till våra andra samarbetspartner som i huvudsak är verksamma i Øresundsregionen (Köpenhamn och Skåne).

April 4, 2017

Då vi även arbetar en del på den danska sidan av Öresund har vi inlett ett partnerskap tillsammans med Martin & Co i Köpenhamn. Martin & Co är en byggherrerådgivningsfirma som arbetar på ett flertal riktigt stora byggprojekt i Köpenhamnsregionen, främst inom byggledning och projekt controlling. På detta kommer vi få fler konsulter tillknutna för att kunna ta oss an större projekt även i Skåne inom fler verksamhetsområden. Detta gör att vi nu har erfarna konsulter inom project controlling, business controlling, projektledning, byggledning, portföljstyrning, scheduling och planläggning.

March 20, 2017

Controlling.nu har inlett ett samarbete med Trombit Consulting i samband med vår Excelutveckling.

Trombit har arbetat i över 15 år med Excelutveckling och är mycket erfarna och duktiga på att designa användbara och enklar ark som underlättar för kunden i vardagen. Hör av er om ni vill ha mer information om hur vi kan hjälpa er!

February 21, 2017

Företagets nya loggo är färdigutvecklad! Vid första anblicken ser det ut som en blå våg, men tanken bakom är att det är en ackumulerad normalfördelningskurva (S-kurva) tillsammans med ett C som i controlling.nu. Normalfördelningskurvan stämmer mycket väl överrens med hur budget och cash flow tenderar att utveckla sig över tiden på byggprojekt och blir därför en bra representation för företagets verksamhet.

February 19, 2017

Emil Borin AB har köpt domänen www.controlling.nu och kommer framöver använda denna i sin marknadsföring. En första version av hemsidan har producerats där våra fyra verksamhetsområden specificeras närmare.

Please reload